1-3 July 2021
ONLINE
Europe/Warsaw timezone

Details for Joanna Landmesser

Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie, Poland

Author in the following contribution